середа, 18 березня 2020 р.

Історичний нарис розвитку електротехніки


           Електротехніка - наука, що вивчає питання, пов'язані з виробництвом (генеруванням), передачею на відстань і споживанням електричної енергії.
            Електрична енергія знайшла найширше застосування в нашому житті. Це пояснюється тим, що її можна відносно легко отримати в результаті перетворення інших видів енергії, наприклад, механічної, теплової, хімічної, вельми швидко і економічно передавати на великі відстані. і раціонально використовувати.
            Початок розвитку електротехніки відноситься до другої половини XVIII і першої половини XIX століть.  Італійський фізик А. Вольта (1745-1827) винайшов в 1800 р. перше джерело гальванічного струму і цим поклав початок впровадження в електротехніку хімічних джерел електричної енергії.
            Видатний винахідник академік В. В. Петров (1761-1836) сконструював першу потужну на той час батарею хімічних джерел електричної енергії та з допомогою її виконав ряд найважливіших дослідів по електролітичній, тепловій, світловій та фізіологічній дії електричного струму . У 1803 р В. В. Петров відкрив явище електричної дуги і передбачив можливість використання її для електричного освітлення, електричного зварювання, отримання металів з їх оксидів і т. п. Ряд найважливіших електротехнічних проблем, висунутих Петровим, не міг бути практично застосований при житті вченого, так як в той час ще не можна було отримати достатньої кількості електроенергії.  В. В. Петров вперше застосував на практиці ізольовані проводи, що зіграло істотну роль у розвитку електротехніки.
            Німецький фізик Г. С. Ом (1787-1854) відкрив в 1827 р один з найважливіших законів електротехніки, названий законом Ома.
            Чудовий англійський фізик М. Фарадей (1791-1867) відкрив у 1831 р явище електромагнітної індукції, що зіграло важливу роль в розвитку електротехніки.
Талановитий винахідник П. Л. Шилінг (1786- 1837) перший в світі, застосував електричну енергію в техніці зв'язку. У 1832 р він сконструював електромагнітний телеграфний апарат і здійснив першу телеграфну лінію зв'язку. 
            Великий внесок в електротехніку вніс вчений академік Е. X. Ленц (1804-1865), який відкрив два важливих закони електротехніки. Перший закон, відкритий Е. X. Ленцем в 1833 р і увійшов в електротехніку під назвою правила Ленца, встановлює зв'язок між електричними і магнітними явищами як двома сторонами єдиного електромагнітного явища. Використавши цей закон, Ленц в 1838 р встановив одне з найважливіших положень практичної електротехніки - принцип оборотності електричних машин. Другий закон, відкритий Ленцем в 1844 р, встановлює залежність між кількістю тепла, що виділяється струмом в провіднику, і величиною цього струму. Цей закон увійшов в електротехніку під назвою закону Ленца - Джоуля, так як одночасно з Ленцем він був відкритий англійським вченим Джоулем.
            Великі заслуги в області розвитку електротехніки має чудовий винахідник академік Б. С. Якобі (1801-1874). У 1834 р він сконструював перший електродвигун постійного струму і успішно застосував його на практиці. У 1837 р Якобі винайшов гальванопластику і цим поклав початок розвитку нової вельми важливої
​​галузі практичної електротехніки.
            Німецький фізик Г. Р. Кірхгоф (1824-1887) відкрив в 1845 р закони протікання струму в електричних ланцюгах (закони Кірхгофа).
            Видатний англійський учений Д. К. Максвелл (1§31- 1879) вперше виклав основи теорії електромагнітного поля. У 1873 р він опублікував «Трактат про електрику і магнетизм», де виклав свою електромагнітну теорію світла.
            Плідну роботу в галузі розвитку теоретичної та практичної електротехніки провів відомий вчений А. Г. Столєтов (1839- 1896). У 1872 р він встановив залежність між намагнічуванням феромагнітної речовини і намагнічуючою силою, а в 1889 р відкрив явище фотоефекту і сконструював прилад, що послужив прототипом сучасних фотоелементів.
            Чудовий винахідник П. Н. Яблочков (1847- 1894) винайшов в 1875 р перший практично придатний електроосвітлювальний прилад, що отримав назву свічки Яблочкова.
Працюючи над проблемою живлення електричних свічок змінним струмом, Яблочков вперше в світі висунув і здійснив ідею трансформування змінного струму.